10 workbooków – zestaw ćwiczeń gramatycznych i zadań egzaminacyjnych

29,00 

Kategoria:

Opis

Zestaw 10 workbooków tematycznych. 

W każdym workbooku znajdziesz:

  • Mind Map – mapę myśli związaną z tematem danego workbooka;
  • 10 słówek egzaminacyjnych do tego tematu wraz z nagraną wymową;
  • 4 zadania  ćwiczące słownictwo;
  • 2 zadania typowo egzaminacyjne;
  • zadanie gramatyczne ćwiczące czasy do egzaminu ósmoklasisty;
  • odpowiedzi i wyjaśnienia do wszystkich zadań (spisane oraz nagrane).

Tematy workbooków:

TEMAT Część egzaminu Gramatyka Typ zadania
AUTUMN środki językowe Present Simple, there is/there are. transformacje
FRIENDS funkcje językowe Present Simple uzupełnianie luk: podawanie informacji / wielokrotny wybór: oferowanie pomocy
TECHNOLOGY czytanie czasowniki modalne wybór wielokrotny / układanie w kolejności
HOSPITAL słuchanie czas Past Simple uzupełnianie luk / odpowiedzi na pytania
TRADITIONS pisanie Present Simple, Past Simple e-mail / wypowiedź na blogu
PRESENTS środki językowe liczebniki, przysłówki od przymiotników. dobieranie / opis zdjęcia
TIME funkcje językowe First Conditional. dialogi z wyrazem / dialogi z luką
KINGDOM czytanie Spójniki, przyimki, konstrukcja “would like to”. wybór wielokrotny / układanie w kolejności
TRAVELLING słuchanie Present Perfect, zaimki pytające uzupełnianie luk / dobieranie
MONEY pisanie Przymiotniki dzierżawcze, Second Conditional wypowiedź na blogu / wypowiedź na blogu